Tutup

[url removed, login to view]

Proyek ini menerima 3 penawaran dari para freelancer berbakat dengan harga penawaran rata-rata ₫287037 VND / hour.

Dapatkan penawaran gratis untuk proyek seperti ini
Anggaran Proyek
₫200000 - ₫350000 VND / hour
Total Penawaran
3
Deskripsi Proyek

Thiết kế toàn bộ website

Cung cấp 3 ý tưởng nháp. Sau khi thống nhất ý tưởng, không giới hạn số lần chỉnh sửa cho đến khi khách hàng hài lòng

Số lượng trang: 5 trang bao gồm trang chủ, giới thiệu, sản phẩm, chi tiết , liên hệ

Cung cấp file psd có thể chỉnh sửa được.

Ingin menghasilkan uang?

 • Atur anggaran Anda dan jangka waktunya
 • Uraikan proposal Anda
 • Dapatkan bayaran atas pekerjaan Anda

Pekerjakan para freelancer yang juga menawar di proyek ini

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online